اخبار سامانه

ارزیابی های میان ترم

 
عکس مدیر اجرایی
ارزیابی های میان ترم
از مدیر اجرایی در سه‌شنبه، 30 آبان 1396، 12:51 عصر
 

دانشجویان گرامی

میان ترم ارزیابی حضوری برگزار نمی شود